Wij streven ernaar jou vanuit openheid en integriteit te begeleiden maar wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor schade die jij oploopt door eigen nalatigheid of tekortkoming.  Wij respecteren jouw privacy.

Disclaimer

Centrum Levenspad doet er alles aan om jou op een correcte manier te begeleiden en te behandelen vanuit openheid en integriteit.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijk ongemak dat of eventuele schade die voortvloeit uit jouw eigen verantwoordelijkheid of handelen - bijvoorbeeld het fout of onvolledig verstrekken van gegevens, laattijdig reageren op mails, ...

Privacy Policy

Centrum Levenspad respecteert je privacy.
Deze privacy policy is van toepassing op de bescherming van jouw persoonsgegevens en is in regel met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018.

VERZAMELING EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Centrum Levenspad registreert je persoonsgegevens doordat je je aanmeldt voor een lessenreeks, een workshop of een opleiding. Je verstrekt zelf de gevraagde gegevens.

Om in te schrijven voor de lessen en opleidingen en de Nieuwsbrief vragen wij je naam en voornaam, telefoonnummer, adres en e-mail adres. Om te kunnen factureren vragen wij tevens jouw verdere administratieve gegevens. De gegevensverwerving gebeurt aan de hand van standaard (inschrijf)formulieren en worden vertrouwelijk behandeld.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 en de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt en waaraan alle Europese organisaties zich moeten houden inzake persoonlijke gegevens, heb je te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.


GEBRUIK VAN JE GEGEVENS

Je gegevens worden enkel gebruikt om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen :
- voor boekhouding, betaling, facturatie;
- voor mailing via Nieuwsbrieven en e-mail;
- om te bellen in dringende gevalleen voor annulering of verplaatsing van lessen.

Je gegevens worden veilig bewaard en niet gedeeld met derden.
Je gegevens kunnen intern gebruikt worden voor statistische doeleinden.


COMMUNICATIE OVER PERSOONSGEGEVENS

Iedere lesgever bij Centrum Levenspad is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van mijn cursisten.
Iedere communicatie hieromtrent kan gevoerd worden met de betrokken lesgever, de contactgegevens staan vermeld op de website.

Wil je inzage in je persoonlijke gegevens of wil je wijzigingen aanbrengen, dan dien je - samen met je verzoek - je te legitimeren door een kopie van je identiteitskaart.
Indien je verzoek terecht is, zal de betrokken lesgever van Centrum Levenspad je verzoek inwilligen.

Je hebt de mogelijkheid klacht in te dienen bij de privacy commissie via https://www.privacycommission.be/nl of via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Website

Het beheer van onze website is volledig in handen van Centrum Levenspad.  Het doel van onze website is om jou op een verwelkomende, duidelijke en overzichtelijke manier te informeren over ons en ons aanbod.  Onze website wordt up to date gehouden. Je kan met vragen over onze website altijd bij ons terecht.

 

Cookies van deze website

Zoals de meeste websites gebruikt onze website cookies om van jouw bezoek een aangename ervaring te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer geplaatst worden wanneer je websites bezoekt. Onze cookies helpen ons de website te laten werken zoals jij verwacht, je een login te besparen telkens je de website bezoekt, de snelheid en veiligheid van de website te verbeteren en bij onze marketing. We gebruiken cookies NIET om persoonlijke informatie te bekomen over jou, gevoelige informatie in te winnen, gegevens door te spelen aan adverteerders, persoonsgegevens te delen met derden. Wanneer je onze website bezoekt, verklaar je je akkoord met de gegevensinzameling bestemd zoals hierboven beschreven.

Nieuwsbrieven

Onze Nieuwsbrieven worden op regelmatige basis verstuurd naar abonnees. De persoonsgegevens van de abonnees blijven onzichtbaar voor andere nieuwsbriefabonnees (zie Privacy Policy). Je kan te allen tijde in- en uitschrijven op onze nieuwsbrief.  Onze nieuwsbrief is gerelateerd aan onze up to date website.