Sie sind hier: Homepagina

Privacy Policy

Wij respecteren jouw Privacy

Deze privacy policy is van toepassing op de bescherming van jouw persoonsgegevens en is in regel met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018.

VERZAMELING EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij registreren je persoonsgegevens doordat je je aanmeldt voor een opleiding of een specialisatie. Je verstrekt zelf de gevraagde gegevens.

Om in te schrijven voor de opleidingen en de Nieuwsbrief vragen wij je naam en voornaam, telefoonnummer, adres en e-mail adres. Om te kunnen factureren vragen wij tevens jouw praktijkgegevens. De gegevensverwerving gebeurt aan de hand van standaard (inschrijf)formulieren en worden vertrouwelijk behandeld.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 en de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt en waaraan alle Europese organisaties zich moeten houden inzake persoonlijke gegevens, heb je te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.GEBRUIK VAN JE GEGEVENS
Je gevens worden enkel gebruikt om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen :
- voor boekhouding, betaling, facturatie;
- voor mailing via nieuwsbrieven (via Mailchimp) en email;
- om te bellen in dringende gevalleen voor annulering of verplaatsing van individuele sessies of groepslessen;

Je gegevens worden veilig bewaard en niet gedeeld met derden.
Je gegevens kunnen intern gebruikt worden voor statistische doeleinden.COMMUNICATIE OVER PERSOONSGEGEVENS
Communicatie hierontrent kan gevoerd worden met
Katrien Hendrickx
Gallicstraat 5 bus 2
3300 Tienen/Bost
0494/584952
katrien.hendrickx@scarlet.be

Wil je inzage in je persoonlijke gegevens of wil je wijzigingen aanbrengen, dan dien je - samen met je verzoek - je te legitimeren door een kopie van je identiteitskaart.
Indien je verzoek terecht is, zullen wij je verzoek inwilligen.

Je hebt de mogelijkheid klacht in te dienen bij de privacycommissie via https://www.privacycommission.be/nl of via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

COOKIES VAN DEZE SITE
Zoals de meeste websites gebruikt onze website cookies om van jouw bezoek een aangename ervaring te maken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer geplaatst worden wanneer je websites bezoekt.
Onze cookies helpen ons
- de website te laten werken zoals jij verwacht;
- jou een login te besparen telkens je de website bezoekt;
- de snelheid en veiligheid van de website te verbeteren;
- bij onze marketing.

We gebruiken cookies NIET om
- persoonlijke informatie te bekomen over jou;
- gevoelige informatie in te winnen;
- gegevens door te spelen aan adverteerders;
- persoonsgegevens te delen met derden.

Op de cookie controlepagina kan je zelf bepalen welke cookies je aanvaardt.